Menu

Jak vytvořit shared mailbox – Exchange 2010

9. 8. 2019 - Windows
Jak vytvořit shared mailbox – Exchange 2010

V PS napište následující příkaz:
New-Mailbox -Name -Alias -OrganizationalUnit "" -Database "" -UserPrincipalName -Shared
– tím vytvoříte nový shared mailbox

Pokud zároveň chcete nastavit plná práva, můžete pokračovat příkazem:
Add-MailboxPermission -User "<domain\username>" -AccessRights FullAccess</domain\username>
nebo pro přístup posílání
Add-ADPermission -User "<domain\username>" -ExtendedRights Send-As</domain\username>

Pokud si více libujete při práci s GUI než PS, můžete shared mailbox vytvořit tak, že vytvoříte klasický user mailbox a následně ho PS příkazem Set-Mailbox "" -Type shared převést na typ shared.

Napsat komentář

Translate »