Menu

Měsíční archivy: Srpen 2019

Jak vytvořit shared mailbox – Exchange 2010
V PS napište následující příkaz: New-Mailbox -Name -Alias -OrganizationalUnit "" -Database "" -UserPrincipalName -Shared – tím vytvoříte nový shared [...]
AD – Jak změnit Global Securtity Group na Domain Local Securtiy Group
Pokud chceme předělat již vytvořenou skupinu z typu Global na Domain local (například z důvodu nutnosti přidání uživatelů z jiné domény) zjistíme, že to [...]
Translate »