Menu

Jak opravit poškozený uživatelský profil ve Windows

22. 2. 2019 - Windows
Jak opravit poškozený uživatelský profil ve Windows

Opravení uživatelského profilu:

Použijte následující kroky:

Klikněte na  Start, napište regedit a zmáčkněte ENTER.

  1. Registry Editor si nalistujte následující cestu:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  2. V navigačním panelu najděte složku začínající S-1-5 (SID key) a pokračující dlouhým číslem.
  3. Proklikejte se složkami S-1-5xxxxxx a uživatele, kterému profil patří poznáte podle hodnoty v regitru ProfileImagePath. Ujistěte se, že jste na profilu, kterým se nejde přihlásit a vyhazuje chybu.
   Click each S-1-5 folder, locate the ProfileImagePath entry in the details pane, and then double-click to make sure that this is the user account profile that has the error.
   • Jestliže jsou tu 2 stejné složky začínající na S-1-5 a jedna končí koncovkou .bak, musíte tuto .bak složku přejmenovat. Zde je postup:
    1. Pravé tlačítko na složce bez koncovky .bak, a poté Rename. Napište například .ba a stiskněte ENTER.
     Right-click the folder without .bak, and then click Rename. Type .ba, and then press ENTER.
    2. Pravé tlačítko na složce .bak a klikněte na Rename. Odeberte .bak na konci složky a stiskněte ENTER.
     Right-click the folder that is named .bak, and then click Rename. Remove .bak at the end of the folder name, and then press ENTER.
    3. Pravé tlačítko na složce .ba a klikněte na Rename. Změňte .ba na .bak na konci složky a stiskněte ENTER.
     Right-click the folder that is named .ba, and then click Rename. Change the .ba to .bak at the end of the folder name, and then press ENTER.
   • Jestliže máte pouze jednu složku začínající S-1-5xxxxxx a končící .bak, klikněte pouze na Rename a odeberte koncovku .bak.
  4. Klikněte na složku bez .bak a v detailech rozklikněte RefCount, zadejte 0 a stiskněte OK.
   Click the folder without .bak in the details pane, double-click RefCount, type 0, and then click OK.
  5. Klikněte na složku bez .bak a v detailech rozklikněte State, zadejte 0 a stiskněte OK.
   Click the folder without .bak, in the details pane, double-click State, type 0, and then click OK.
  6. Zavřete registry editor a restartujte počítač. Po této změně by se uživatel měl být schopen přihlásit opět pod svým profilem.

Napsat komentář

Translate »