Menu

Měsíční archivy: Září 2018

Sophos UTM 9 – SSL VPN klient download
SSL VPN klienta si můžete stáhnout i s konfiguračním souborem skrz webové rozhraní UTM 9. Jděte do meny “Definitions & Users” -> [...]
Jak vytvořit zástupce, který se bude spouštět pod jiným uživatelem
Pokud jsme ve Windows přihlášeni jako nějaký uživatel a potřebujeme spouštět program pod jiným uživatelem, je tu více variant. První je pravé kliknutí myši [...]
Jak nastavit defaultní klávesnici na přihlašovací obrazovce do Windows 7
Pokud chceme nastavit, aby byla při zadávání hesla do Windows 7 nastavena jako výchozí jiná klávesnice než je, postup je takovýto: Otevřete ovládací panely [...]
Jak zformátovat recovery flash disk od Dellu s Windows 10 a vytvořit klasický flash disk
Tento návod je vyzkoušený s Dell Windows 10 USB recovery. Stáhněte si tento soubor. Následující kroky nezvratně vymažou všechna data na USB! Pokud máte již [...]
Jak naimportovat k AD uživatelům mobilní čísla a zaměstnanecké číslo
Zde je dostupný powershellový skript, který na základě excelového CSV souboru (s oddělovačem ; ) dokáže naimportovat do AD mobilní čísla a zaměstnanecká [...]
Translate »