Menu

Jak na instalaci a konfiguraci ProFTPD

22. 6. 2018 - Linux
Instalace:

Nejdříve nainstalujeme ProFTPD:
apt-get install proftpd

Při instalaci vyberte standalone a stiskněte Ok.

Dále můžeme překontrolovat verzi:

proftpd -v

root@server1:~# proftpd -v
ProFTPD Version 1.3.4a
root@server1:~#

Vytvoření ProFTPD uživatele:

V následujícím kroku si vytvoříme skupinu ftpgroup a uživatele pro ProFTPD. Uživatelské jméno bude ftpuser s domovským adresářem /ftpshare

addgroup ftpgroup
adduser ftpuser -shell /bin/false -home /ftpshare

Bude následovat zhruba tento výpis:

root@server1:~# adduser ftpuser -shell /bin/false -home /ftpshare
Adding user `ftpuser' ...
Adding new group `ftpuser' (1002) ...
Adding new user `ftpuser' (1001) with group `ftpuser' ...
Creating home directory `/ftpshare' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: <--hesloproftpusera
Retype new UNIX password: <--hesloproftpusera
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ftpuser
Enter the new value, or press ENTER for the default<--ENTER
Full Name []: <--ENTER
Room Number []: <--ENTER
Work Phone []: <--ENTER
Home Phone []: <--ENTER
Other []: <--ENTER
Is the information correct? [Y/n] <--Y
root@server1:~#

Nyní musíme přidat ftpusera do ftpgroupy následujícím příkazem:

adduser ftpuser ftpgroup

Dále může nastavit oprávnění do složky /ftpshare, podle toho, co chceme, aby tam uživatel mohl dělat, např:

chmod -R 1777 /ftpshare/

A nakonec překontrolujte nastavení v soubouru /etc/proftpd/proftpd.conf.
Po restartu služby ProFTPD by mělo vše fungovat.

Pokud Vám ProFTPD při spuštění hlásí problém s IP adresou, přidejte do souboru adresu Vašeho serveru a a jeho jméno ve tvaru DefaultAddress %IPAddress% %SERVERNAME%

Napsat komentář

Translate »